Through the project we want to raise awareness about the critical condition of the Baltic Sea. Our ambition is to raise 100.000 € for concrete actions to save the Baltic Sea. Help us reach the goal!

Markus & Jolle

Donate to either of the two charity foundations.

  1.  Choose which Foundation you want to support
  2. Pay with MobilePay. Works only in Finland.
  3. Or choose one of the charities. You will be redirected to their donation site.
  4. Follow the instructions.
  5. Donte the amount of your choice.
    Every Euro is a welcome.

THANK YOU! / Markus & Jolle

use MobilPay number 18399 for JOHN NURMINEN FOUNDATION

(Only in Finland)

use MobilPay number 33168 for KEEP THE ARCHIPELAGO TIDY

(Only in Finland)

CHOOSE
JOHN NURMINEN FOUNDATION

The mission of John Nurminen Foundation is to save the Baltic Sea and its heritage for future generations. They implement concrete Baltic Sea protection measures that bring results, and ensure that the stories of the sea are passed on to future generations. Their work is guided by measurable results and impact. What benefits the Baltic Sea is the one and only goal that steers the operations. www.johnnurmisensaatio.fi

CHOOSE
KEEP THE ARCHIPELAGO TIDY

Keep the Archipelago Tidy association maintains environmentally important services, such as dry toilets, pump-out stations and waste collection points on all the main coastal and lake areas in Finland. The aim for this concrete environmental work is to make sustainable boating and recreation by Finnish waterways possible. www.pidasaaristosiistina.fi

John Nurmisen Säätiö – Pelastamme Itämeren ja sen perinnön tuleville sukupolville. Rahankeräyslupa: Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö, luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/682 ja 31.10.2016. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Käyttötarkoitus: Itämeren ja sen perinnön pelastaminen. Tarkemmin: www.johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/rahankeraysluvat/

Pidä Saaristo Siistinä ry  puhtaampien vesistöjen puolesta.
Rahankeräyslupa: Luvan saaja: Pidä Saaristo Siistinä – Håll Skärgården Ren ry, luvan numero ja  myöntämisajankohta: RA/2020/327 ja 31.3.2020. Toimeenpanoaika ja -alue: Kerätyt varat käytetään Pidä Saaristo Siistinä ry:n ylläpitämien Roope-palveluiden (veneilijöiden jätepisteet, kuivakäymälät, kelluvat imutyhjennyslaitteet) ja huoltoalusten ylläpitoon, kunnostuksiin, uusien huoltoalusten hankintakustannuksiin sekä yhdistyksen tekemän ympäristökasvatustyön rahoittamiseen sekä vesistöjen suojelutyöhön. Tarkemmin: www.pidasaaristosiistina.fi/rahankerayslupa

DONATIONS SOFAR: 6080 EUR

CONTACT INFORMATION

email: tworowingfinns@gmail.com

Markus Mustelin
+358 40 517 5037‬

Jolle Blässar
+358 50 5555 650

LINKS

Burn Out City – Our land based support

Talisker Whisky Atlantic Challenge – The Race